Stad en dorp

Veertien Welstandsbeleidsplannen

Vele Stedenbouwkundige plannen

Westerbork uitbreidingswijk, het eerste stedenbouwkundig plan

Beilen uitbreidingswijk, het tweede stedenbouwkundig plan

Het Diekman Enschede, herbestemming voormalig voetbalstadion