opdrachtgevers

National Trust, Engeland

Natuurmonumenten

Staatsbosbeheer

Rijkswaterstaat

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Het Oversticht

Gelders Genootschap

Geldersch Landschap & Kasteelen

Provincies

Provinciale Landschappen

Provinciale Monumentenwachten

Waterschappen

Gemeentes

Woningbouwverenigingen

Projectontwikkelaars

Tuin- en Landschapsarchitectenbureaus

Bouwhistorische bureaus

Landschapshistorische bureaus

Stedenbouwkundige bureaus

Architectenbureaus

Ecologische bureaus

Bedrijven

Landgoedeigenaren

Particulieren

Zorginstellingen

Werkgroepen

Hoveniersbedrijven

De Tuinen van Appeltern

Nederlandse Tuinenstichting