De expertise van Monique

Planfasen

Onderzoek

Advies

Inventarisatie

Analyse

Ontwerp

Beplantingsplan

Detaillering

Bestek

Uitvoeringsbegeleiding

 

Producten

Cultuurhistorisch Onderzoek

Waardestelling

Herbestemming

Restauratie

Redengevende beschrijving

Quick scan onderzoek en analyse

Erfinrichting

Erftransformatie

Rood voor Rood

Rood voor Groen

 

Visie

Masterplan

Beeldkwaliteitsplan

Welstandsbeleidsplan

Landschapsontwikkelingsplan

Landschapsbeheerplan

Beheerplan

 

Dorpsontwikkeling

Stedenbouw

Herontwikkeling

GROB Grote Ruimtelijke Onderbouwing

Structuurvisie

Structuurplan

Bestemmingsplan

Groenstructuurplan

Gebiedsvisie

 

Plekken

Landgoed

Buitenplaats

Park

Tuin

Plein

Openbare ruimte

Recreatiegebied

Natuurgebied

Landschap

 

Tuinwerk

Vormsnoei

Tuinaanleg

Tuinonderhoud

 

Ander werk

Doceren

Schrijven artikelen

Lezingen

Rondleidingen

Organiseren excursies

Zitting in commissies, jury’s en interdisciplinaire werkgroepen