Commissies

2009-heden
Monumentencommissie gemeente Buren

2008-heden
Monumenten- en Welstandscommissie (nu: PlanAdviesRaad) gemeente Deventer

2005-2008
Jurylid van de Architectuur Prijsvraag voor de Achterhoek

1996-2002
Monumentencommissie gemeente Renkum

2008-2013
Landelijke commissie Lions en milieu: organiseren symposia

1990-1994
Evenementencommissie van de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur NVTL: organiseren symposia, binnen- en buitenlandse excursies

 

Besturen

1994-2006
Lid Algemeen Bestuur van Het Oversticht, Genootschap voor Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed in Overijssel

2009-2012
Zonevoorzitter Lions district 1A zuidoost

2004-2005
Voorzitter Lionsclub Renkum Airborne