De kracht van Monique’s werk

Monique is groen erfgoed onderzoeker en tuin-en landschapsarchitect. De combinatie van onderzoek naar het verleden en advies voor de toekomst maken haar werk uniek. Ze heeft dit werk gekozen om historische tuinen en landschappen een toekomst te geven en plekken te creëren waar mensen zich blij voelen. Door middel van onderzoeksrapporten, ontwerpen, publicaties, artikelen en lezingen wil ze haar kennis delen en overbrengen. Haar werkgebied strekt zich uit van landgoederen, tuinen en landschappen tot dorpen, steden en openbare ruimten.

Zij werkt in Engeland voor de National Trust op Sissinghurst Castle Garden en in Nederland vanuit haar studio op landgoed Duno.

nieuws selectie

Lezing voor British Society Deventer

Op een grauwe novemberdag heb ik in de stad waar ik al lang lid van de Monumentencommissie mag zijn een lezing in het Engels mogen houden voor een enthousiast publiek die als sprankelend ervaren werd, zodat binnen de wereld er in ieder geval een stukje kleurrijker uitzag.

Klik hier voor meer informatie

Bezoek aan Monet’s tuin in Giverny

Drie dagen ondergedompeld zijn in de magie van Giverny in het kader van een nieuw groot project, gecombineerd met een uitwisselingsprogramma met Sissinghurst, is een van de vele voorrechten van dit heerlijke vak.

Jubileum Gilde van Tuinbazen

Het Gilde van Tuinbazen bestaat 15 jaar en vierde haar jubileum op landgoed Twickel, waar Monique voor hen een lezing over Sissinghurst mocht verzorgen.

Lees verder

Lezing voor De Tuinmannen

Monique is door De Tuinmannen (een tuinclub van louter mannen) gevraagd een lezing te houden over Sissinghurst en de invloed van haar werk. Het werd een zeer geanimeerde avond voor een enthousiaste en geïnteresseerde groep mannen en hun vrouwen.

Eerste artikel Tuinseizoen

In het januar/februari nummer van het maandblad TUINSeizoen is het eerste artikel van Monique ‘Werken op Sissinghurst’ zojuist verschenen.

onderhanden werk

Bescherming groen gemeente Asten

Gemeente Asten wil graag haar waardevol groen beschermen en heeft Monique gevraagd om dit op verschillende manieren in te bedden in het gemeentebeleid.

Lion Pond

De enige vijver die de Nicolsons in de tuin hadden, wordt hersteld. Om dit goed te doen, wordt een cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd.

Interspace

Voor de ruimte tussen The Little North Garden en de boomgaard wordt een ontwerp gemaakt om de routing voor bezoekers soepel te maken én om dit stukje niemandsland een volgwaardig stukje Sissinghurst te laten zijn.

gerealiseerd werk

Referenties